Kuge

S’escriu així en japonès: 空華. Significa flors en el buit o flors en el cel. El mestre Dogen dedica un llibre a aquest concepte, llibre d’una gran subtilesa. Els fenòmens són kuge. Tot lo il·lusori és kuge. Una flor que apareix i desapareix en el no-res. El nucli del Sutra del Cor és aquesta afirmació “les formes són buit, el buit són formes“. Quan un es frega els ulls i mira al cel, apareixen punts lluminosos que promptament es desvaneixen: existeixen, pero no són. Pels japonesos kuge és, sobre tot, una deficiència dels ulls, però el mestre Dogen sap donar a aquesta malura una lectura diferent en el seu Shobogenzo, Kuge:

Només els Buddhes i els Patriarques coneixen que les flors en el buit, les flors en el terra, les flors en el món i totes les flors, són sutres. Aquesta és la norma per aprendre l’estat de Buddha i donat que les flors en el buit són el vehicle sobre el que munten els Patriarques buddhistes, llavors el món buddhista i tots els ensenyaments dels Buddhes són justament això: flors en el buit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *