Sobre el Fuse

Fuse és una paraula japonesa que significa do, donatiu. El concepte, molt vinculat al de mushotoku i a les sis paramites del boddhisatva, és massa extens per ser desenvolupat aquí i ara, hi haurà prou amb dir que el fuse és la base sobre la qual  descansa l’economia del nostre dojo, a saber: de les aportacions voluntàries (fuse) que lliurement facin el seus membres.

Després d’haver  quedat gratament sorpresos per l’aplicació què del fuse fa el sensei Taizen, vam decidir escollir aquest modus econòmic com alternativa al de quota fixa mensual, per fer l’administració de despeses (llum, encens, aigua…)

Si no es paga cap quota per formar part d’una família tampoc caldria pagar cap quota per formar part d’una sangha o comunitat espiritual com la que pretenem. Hem de suposar que les persones amb prou consciència com per fer zazen no la perdran llavors fingint pobresa a l’hora de contribuir al bé comú.

Les donacions individuals es fan discretament a la caixa comuna que tenim al rebedor i com és natural són molt benvingudes (i necessàries!).

2 thoughts on “Sobre el Fuse

  1. El fusé más grande que podemos dar es nuestra claridad mental que ayude a iluminar a muchos. Y estos muchos iluminarán a otros muchos. El valle de la mente se convierte en luz radiante y el cuerpo se convierte en la montaña-Buda. Valle y montaña son pues el verdadero fusé. Gassho. Sensei Paul Quintero

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *