Ensō

Vol dir cercle. Generalment fa referència al dibuix d’un cercle buit fet amb tinta. Els mestres zen empren l’imatge del cercle per representar la il·luminació, el concepte de buit o la perfecció. Els ensō es fan amb un sol traç i es diu que revelen la ment (o la il·luminació) de l’artista.